Schade melden

Direct online melden!

Direct contact

0344 – 602 751

Uw polissen

Direct online inzicht!

Schade melden

Direct online melden!

Direct contact

0344 – 602 751

Uw Polissen

Direct online inzicht!

Al die elektrische apparaten…

27 juni 2019|

Inmiddels vinden er gemiddeld twee branden per week in woningen plaats waarbij de brandweer het ernstige vermoeden heeft dat deze branden zijn veroorzaakt door accu’s die op dat moment werden opgeladen [...]

Ontwikkelingen bij hypotheken voor ouderen en huurders

27 juni 2019|

Een van de meer sociaal gerichte banken heeft nu aangegeven mogelijkheden te willen bieden om aan mensen die nu “duur” huren toch een hypotheek te verstrekken. Wettelijk is dit ook toegestaan mits per [...]

Ook uw autoverzekering verdient uw aandacht

24 juni 2019|

Heeft u een “kleine” schade dan berekenen wij graag voor u wat de gevolgen zijn op langere termijn en of het voor u wel of niet voordelig is om deze schade bij de [...]

Financiële sector heeft aandacht voor het klimaat

27 mei 2019|

In de afgelopen jaren zijn steeds meer financiële instellingen tot het inzicht gekomen dat zij een zware verantwoordelijkheid hebben waar wel en niet in wordt belegd. Steeds meer financiële instellingen hebben besloten niet [...]

Verzekeraars straffen fraude steeds harder af

27 mei 2019|

Schademeldingen worden steeds vaker door een geautomatiseerd systeem “gehaald”. Via slimme programma’s kunnen onwaarschijnlijke elementen uit de schademelding binnen een paar seconden zichtbaar worden. Wat is er aan de hand? [...]

Wat heeft de private leaseauto met de hypotheek te maken?

27 mei 2019|

Bouwt u pensioen op via het ABP, let dan op! ANW-compensatie vervalt. Het ABP is het pensioenfonds voor werknemers in dienst van de overheid en onderwijs. Bouwt u pensioen op bij het ABP? [...]

Cijfers om even bij stil te staan

3 mei 2019|

Zeker wanneer de leeftijd van 50 jaar is gepasseerd moet iedereen een idee hebben hoe de financiële situatie na pensioen is geregeld. Kunnen de woonlasten worden betaald? Hoeveel geld is er om van te [...]

Wie moet de schade betalen?

3 mei 2019|

Het enkele feit dat een bepaalde handeling van de een, bij de ander tot schade leidt, betekent nog niet dat de ander voor die schade ook aansprakelijk is. Wat is er [...]

Studiefinanciering voor uw kinderen?

3 mei 2019|

Studeren is niet goedkoop. Het collegegeld voor het hogere onderwijs voor 2018/2019 bedraagt €2.060. Daarnaast komen er nog allerlei kosten bij, zoals studieboeken en de zorgverzekering. Wat is er aan de [...]

Pas op tijd de begunstigde op uw verzekering aan

2 april 2019|

Hoe zeer ook aangenomen mag worden dat de man tijdens zijn leven de bedoeling zou hebben gehad dat bij zijn overlijden het vrijkomende kapitaal aan zijn nieuwe partner zou worden uitgekeerd, de verzekeraar [...]

Uw woning heeft een eigen identiteit

2 april 2019|

Elk gebouw heeft daarmee een uniek identiteitsnummer dat te vergelijken is met het systeem van Burgerservicenummers zoals dat voor natuurlijke personen van kracht is. Wat is er aan de hand? [...]

WA-autoverzekering geen vrijbrief

2 april 2019|

Iemand die dus een WA-autoverzekering afsluit, vervolgens onder invloed van alcohol met de auto schade aan een derde toebrengt, zal zien dat de derde deze schade vergoed krijgt, maar dat de verzekeraar deze [...]

Wanneer is iets een tuinmeubel

22 maart 2019|

De verzekeraar weigerde deze schade te vergoeden met als argument dat een barbecue geen “tuinmeubel” is. Wat is er aan de hand? In een zaak die aan het [...]

Mogen wij u uitdagen?

22 maart 2019|

Bouwt u pensioen op via het ABP, let dan op! ANW-compensatie vervalt. Het ABP is het pensioenfonds voor werknemers in dienst van de overheid en onderwijs. Bouwt u pensioen op bij het ABP? [...]

Extra waakzaamheid bij kopen appartement

22 maart 2019|

Ons advies is dan ook om bij de aankoop van een appartement goed onderzoek (te laten) doen naar de activiteiten van de VvE en te onderzoeken of er daadwerkelijk voldoende reserves zijn opgebouwd [...]

Fietsen en aansprakelijkheid bij schade. Weet u de weg?

22 maart 2019|

In de praktijk zullen wegbeheerders aansprakelijkheid vaak afwijzen door bijvoorbeeld te stellen dat het gebrek in de weg voor een oplettende gebruiker goed waarneembaar was. Wat is er aan de [...]

Werkgeversverklaring steeds vaker digitaal

22 maart 2019|

Het voordeel is dat u niet langer afhankelijk bent van acties van uw werkgever, dat de gegevens correct zijn en dat u sneller weet of de door u gewenste lening kan worden verstrekt. [...]

Boeterente bij hypotheken: hoe zit dit?

22 maart 2019|

De bank mag de werkelijke schade die hij lijdt als gevolg van het feit dat u eerder dan afgesproken de lening aflost, op u verhalen. Dit wordt “boeterente” genoemd. Wat [...]

Levenstestament, een onderwerp om tijdig over na te denken

22 maart 2019|

In het levenstestament kunt u iemand aanwijzen, bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen, in wie u vertrouwen heeft dat zij uw belangen goed zullen behartigen indien u dit zelf niet meer kunt. [...]

Aflossingsvrije hypotheek verhuist vaak mee

22 maart 2019|

neem alleen beslissingen nadat u zich goed heeft laten voorlichten Wat is er aan de hand? Een aflossingsvrije hypotheek is een lening voor de financiering van de woning [...]

Welvaartsmaatschappij met veel schulden

22 maart 2019|

Schulden veroorzaken veel zorgen en stress en leiden vaak tot een slechtere gezondheid. Wat is er aan de hand? Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische [...]

Eens praten?

Wees welkom, loop binnen. Of bel voor een adviesgesprek met een deskundig adviseur. Afspreken kan op kantoor, maar ook bij u thuis!

Ja graag