Uw mening

In de afgelopen periode heeft u te maken gehad met een schade. Voor de afwikkeling hiervan heeft u zich tot ons kantoor gewend.

Wij proberen uw belangen zo goed mogelijk te behartigen wanneer u een beroep moet doen op uw verzekering. Wij willen graag weten of u over onze begeleiding ook echt tevreden bent. De antwoorden helpen ons om deze dienstverlening waar mogelijk nog verder te verbeteren. Wij verzoeken u daarom de vragen die u hieronder aantreft te beantwoorden.

Wij danken u voor uw medewerking!

Onze vragen aan u…
Met welk rapportcijfer beoordeelt u de volgende punten?


Op een schaal van 6 – 10 kunt u uw keuze dan aangeven.

6 Zeer slecht
7 Slecht
8 Voldoende
9 Goed
10 Zeer goed

1. Waardering service

2. Nabespreken

Wanneer u het op prijs stelt dat wij persoonlijk contact met u opnemen over deze schadeafhandeling dan verzoeken wij u hieronder uw naam en adres te vermelden. We nemen dan snel contact met u op.