Keurmerken - Lidmaatschappen

Adfiz

Ons kantoor is lid van Adfiz.

Adfiz is de grootste branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. De leden van Adfiz hebben samen ruim 1600 vestigingen in Nederland. Financieel adviseurs die lid zijn van Adfiz zijn actief in verzekeringen, pensioenen en/of financiële planning, zijn professioneel en deskundig,  zoeken naar constante verbetering en die hechten aan maatschappelijke waardering voor hun werk.Adfiz is een branchevereniging voor onafhankelijke financiële en assurantie-adviseurs. De bij de Adfiz aangesloten leden zijn onafhankelijk en vrij in de keuze van producten en aanbieders. Adfiz stelt als voorwaarde dat verzekeringsmaatschappijen geen eigendomsbelang of zeggenschap mogen hebben in de bij haar aangesloten leden.

Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz kiezen er voor zich kwalitatief te onderscheiden. Zij kiezen er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Zij onderwerpen zich onder meer aan gedragscodes op het gebied van onafhankelijkheid van advies en integriteit.

Voor meer informatie zie www.adfiz.nl.

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs

De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH), een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders, helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit via een erkenningsregeling voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied van hypotheekadvies. De erkenningsregeling is bedoeld voor hypotheekadviseurs die werken bij een bank of een andere hypothecair financier, assurantietussenpersonen, makelaars, intermediairs en zelfstandige bemiddelaars. De erkenning is persoonsgebonden; elke Erkend Hypotheekadviseur heeft de benodigde diploma’s behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden.

Bij ons kantoor zijn drie Erkend Hypoheekadviseurs werkzaam.

Voor meer informatie zie www.erkendhypotheekadviseur.nl.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Kifid is een onpartijdig loket voor het beslechten van klachten en geschillen van consumenten en financiële dienstverleners. Het financieel klachteninstituut is een initiatief van marktpartijen en is ministerieel erkend.

Het Kifid biedt een aantrekkelijk alternatief voor de weg naar de rechter. Kifid komt pas in beeld wanneer u, als financiële dienstverlener, en uw klant er niet in slagen om een geschil in de interne klachtenprocedure  op te lossen. Na uw schriftelijke afwijzing van zijn of haar klacht kan uw klant naar Kifid stappen.

Ons aansluitnummer bij Kifid is 18000039.

Voor meer informatie zie www.kifid.nl.

 

Keurmerk Financiële Dienstverlening

Assurantie- en Adviesbureau de Geus beschikt over het keurmerk Financiële Dienstverlening. Het Keurmerk Financiële Dienstverlening is het bewijs van de kwaliteit van een financieel dienstverlener.
Het betekent dat het kantoor aan hoge eisen voldoet. Hogere eisen dan de wet op het financieel toezicht verplicht, vooral op het gebied van deskundigheid en klanttevredenheid.

Het Keurmerk Financiële Dienstverlening is het enige Keurmerk waarbij de Keurmerkhouders regelmatig door een onafhankelijke stichting worden gecontroleerd. Zo weet u zeker dat dat u te maken heeft met een goede en betrouwbare adviseur, die u kan adviseren over de producten van meerdere aanbieders. 

Voor meer informatie zie:

www.kfdkeurmerk.nl

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12007964.

Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0900-5400540 (5 ct/min.). Voor meer informatie zie www.afm.nl.

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 11049590.