Dienstverleningsdocument

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, daarnaast eist de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het totstandkomen van een overeenkomst een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener hun biedt.  Meer informatie over de Wft kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten.

- Dienstverleningsdocument hypotheken

- Dienstverleningsdocument vermogen opbouwen

- Dienstverleningsdocument risico's afdekken

- Dienstverleningsdocument pensioenaanvraag werkgever

- Dienstenwijzer

- Beloningsbeleid